Bestuur

Het Genootschap Graaf Floris V bestaat uit vertegenwoordigers uit de top van het Goudse bedrijfsleven en de Gemeente Gouda.

Het genootschap voorziet in zijn leiding door de aanwezigheid van een voorzitter, een secretaris en penningmeester. Deze functies worden uitgevoerd door: